Bezpieczny przejazd

Rozwiązanie które całkowicie wyeliminuje ryzyko wypadku, kolizji i incydentów w obszarze przejść/przejazdów kolejowo-drogowych z udziałem pociągu.

Nowy wymiar bezpieczeństwa

Najważniejszy argument przemawiający za rozwojem i szybkim wdrożeniem platformy bezpieczeństwa – statystyki.                                                  

Dotychczasowa strategia bezpieczeństwa